Mosonmagyaróvári Bóbita Óvoda Zöld és madárbarát ovi

Hosszú évek óta tudatosan törekszünk arra, hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. Legfontosabbnak tartjuk egy elkötelezett, a környezetükért, a környezeti nevelésért tenni képes nevelőtestület, felnőtt közösség kialakítását; s az élménypedagógia módszerén keresztül törekszünk a következetes és szervezeti ismeretátadásra.

A kisgyermek élményei, benyomásai egész életre szólnak. Megalapozzuk bennük az egész életre szóló tanulást, környezettudatos beállítódást, magatartást. A valódi tudás az, amit a gyerek cselekvésen keresztül sajátít el, természetes környezetben, élményszerű, komplex tevékenységeken keresztül. A felfedező, játékos jellegű programokon ismertetjük meg őket a mikro- és makro környezetükkel, az egészség és a természetvédelem fontosságával.

Az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés célja óvodánkban, hogy az óvodás korú gyermekek biztonságot nyújtó harmonikus környezetben, a hármas testi – lelki – környezeti egészség egységében, kölcsönhatásában nevelkedjenek; az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön teljes testi-lelki jólétben, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységekben.

A gyermekek fejlődésében bekövetkező pozitív változások:

 • A környezeti nevelés során számos képességei fejlődnek a gyerekeknek: testi, értelmi, szociális, kommunikációs képességek. Pl.: Nagycsoportban használják az ökológiai kifejezéseket: komposzt, tisztába vannak a szelektív hulladékgyűjtés, tápláléklánc fogalmával.
 • Megtanulják megbecsülni a természetet.
 • Rácsodálkoznak a természet szépségére, színeire.
 • Megismernek minél több állat és növényfajt.
 • Tevékenykedés közben tapasztalatokat szereznek, közös élményeket élnek át.
 • Olyan tudást, értékrendet, magatartásformát, képességeket sajátítanak el a környezeti nevelés során, mely alkalmassá teszi őket arra, hogy a környezetet védő felnőttekké váljanak.
 • Felfedeznek ok-okozati összefüggéseket, megértik az egyes dolgok egymásra gyakorolt hatását (kísérletek).
 • Az egészséges életmód alakítása állandó és folyamatos. Képesek megkülönböztetni az egészséges és egészségtelen ételeket, tevékenységeket (gyakran szervezünk egészségheteket).
 • Tevékenykedés közben sok-sok tapasztalatot szereznek, élményeket élnek át.
 • Olyan szokások, magatartásformák alakulnak ki a gyerekekben, amelyek biztosítják a környezettel való harmonikus együttélést a gyermekek későbbi életvitelében.

Megalapozódnak bennük az egészséges, civilizációs ártalmakat megelőző életmód és gondolkodás alapjai

A nevelőmunka tartalmi jellemzőinek sajátosságai:

 • Az egészségmegőrzés fontos színtere a kialakított sószobánk; illetve alkalmazott Jó gyakorlatunk, és a gyermekjóga beépítése mindennapjainkba.
 • Kiskerteket hoztunk létre, melyek lehetőséget adnak a gyerekeknek a növények megfigyelésére, örömmel vesznek részt gondozásukban.
 • li>Minden évben részt veszünk a „Az apró kezek, csodakertek” városi kertépítő versenyen, ahol többször is dobogós helyen végeztünk.
 • Megünnepeljük a Zöld Jeles Napokat csoport vagy intézményi szinten.
 • Csatlakoztunk a „Zöldenjobb” környezetvédelmi naphoz, amikor az óvodánkba járó minden gyermek és felnőtt zöldbe öltözve fejezi ki elhivatottságát a természetvédelem, a környezettudatos magatartás mellett.
 • Minden évben részt veszünk az AQUA által gyermekek számára hirdetett rajzpályázatokon, ahol többször értünk el első és második helyezést.
 • Többször szervezünk óvodás szintű kirándulásokat ÖKO parkokba, ahol a természeti értékeket fedezhetik fel a gyerekek.
 • Fejlesztőjátékokkal folyamatosan bővítjük szakmai eszköztárunkat
 • Minden évben részt veszünk a Pindúr-Pandúr közlekedési versenyen. Az utóbbi 6 évben feljutottunk Budapestre is az országos versenyre, ahol a verseny egyik részében a gyerekek környezettudatos viselkedésükről is számot kell adniuk.

Háromszor (2013. 2016. 2019.) elnyertük már a Zöld Óvoda címet, illetve 2020-ban Madárbarát Óvoda lettünk. 2022-ben sikerült elnyernünk az Örökös Zöld Óvoda címet, s célunk ennek tükrében, szellemében a felnövekvő nemzedéknek megmutatni, átörökíteni kis országunk, közvetlen környezetünk kincseit, értékeit

Bejelentkezés

BóbitaReklám