Mosonmagyaróvári Bóbita Óvoda Zöld és madárbarát ovi
Óvodai beiratkozás rendje a 2021/2022. nevelési évreTisztelt Szülők!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az alábbi hirdetményt tette közzé a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről:HIRDETMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozás rendjéről

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek)


Tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás elektronikus úton történik a következők szerint:
Mosonmagyaróvár Város honlapján, valamint valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda honlapján rendelkezésre áll a letölthető „Óvodai jelentkezési lap”, melyet annak az óvodának az email címére kell küldeni, ahová a gyermek felvételét kéri a szülő (a Mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda esetében kérjük feltüntetni, ha a felvételt a Gyári úti telephelyére kéri):

ovodaibeiratasbobita@gmail.com
ovodaibeiratasostermayer@gmail.com
ovodaibeiratasvackor@gmail.com
ovodaibeirataskekcinke@gmail.com
ovodaibeiratasozikes@gmail.com
ovodaibeirataslurkovar@gmail.com
ovodaibeiratasmajoroki@gmail.com

Azon szülők számára, akik nem tudják az óvodai beiratkozást elektronikusan intézni, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál helyeztünk ki Óvodai jelentkezési lapokat, melyet kitöltés után a felvételi lapon megjelölt óvoda postaládájába kérünk bedobni.

2021. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2021. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri a kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala felmentés engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az
óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az óvodai beiratkozás a 19/2021.(III.10.) EMMI határozatban foglaltak figyelembevételével történik.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

Mosonmagyaróvár, 2021. március 18.

Mosonmagyaróvári Polgármesteri HivatalKérjük a Kedves Szülőket, hogy amennyiben lehetséges, a járványügyi helyzetre való tekintettel az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben!

A beíratáshoz szükséges dokumentumot az alábbi linkre kattintva tudják letölteni:


Óvodai jelentkezési lap a 2021/2022. nevelési évre

Az óvodánk körzetéhez tartozó utcák jegyzékét az alábbi linken találják:

Körzetünk

Amennyiben további kérdésük van, a honlapon található elérhetőségeinken a jelenlegi helyzetben is szívesen állunk rendelkezésükre.

Várunk sok szeretettel minden kis leendő Bóbitást!

Szücsné Gulyás Marianna
óvodavezető

Bejelentkezés

Bóbita