Mosonmagyaróvári Bóbita Óvoda Zöld és madárbarát ovi
Bemutatkozás

Óvodánk 1973-ban nyitotta meg kapuit, 100 kisgyermek befogadására képes, jelenleg is 4 csoporttal működünk (Maci, Süni, Katica, Napsugár). A város mosoni részében, frekventált, jól megközelíthető helyen, zöld övezetben fekszik intézményünk, s büszkék vagyunk, hogy városi szinten mi rendelkezünk a legnagyobb udvarral, ezen adta lehetőségeket próbáljuk is maximálisan kihasználni. Só szobánk létrejötte a szülők hatékony közreműködésével illetve pályázatok révén valósulhatott meg.

1998. április 17. óta a Bóbita nevet viseljük.

Óvodánkban, egy csoportban 1998/1999-es nevelési évtől kezdődött meg a német nemzetiségi nevelés szakképzett nemzetiségi óvodapedagógus irányításával. A gyermekek megismerkedhetnek a magyarországi németek kultúrájával, életformájával és hagyományaival, lehetőséget kapnak arra, hogy mindennapjaik során megéljék a német nyelvet. A napi életet átszövő németül folyó játékszituációk, nyelvi gyakorlatok stb. kötetlenségüknél fogva jól illeszkednek a pedagógiai szabadságot, önállóságot biztosító óvodai nevelési programunkba.

A sajátos nevelési igényű gyermek nevelését a többi gyermekkel együtt, integráltan biztosítjuk. A gyermekek fejlesztését egyéni fejlesztési napló alapján gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus végzi a csoportból kiemelve heti egy-két alkalommal.

Óvodai életünk egészét átszövik a hagyományok és az ünnepek. A jeles napok is alakítják óvodánk sajátos arculatát, másrészt érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységre biztosítanak lehetőséget. Nagy hangsúlyt fektetünk az identitástudat formálására, ezt szolgálják nemzeti ünnepeinkre való méltó megemlékezéseink, valamint városunk minél jobb megismerése.

Helyi Pedagógiai Programot alkotva végezzük nevelőmunkánkat, folyamatosan képezzük magunkat, s ennek eredményeként több speciális tevékenységkörrel gazdagítjuk gyermekeink mindennapjait. Központi szerepet tölt be a mozgásfejlesztés, a mozgás megszerettetése, s a különböző módszerek alkalmazásával a prevenció. Programunk része a „Mozdulj!-Gyógyulj!” Láb-és tartásjavító játékos mozgás az óvodában „Jó gyakorlat”, az „Így tedd rá!”- a játékban, táncban, dalban gazdag mindennapokért, illetve a „Gyermekjóga módszertanának beillesztése az óvodai mindennapokba”. 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben is elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. 2022-ben sikerült elnyernünk az Örökös Zöld Óvoda címet, s célunk ennek tükrében, szellemében a felnövekvő nemzedéknek megmutatni, átörökíteni kis országunk, közvetlen környezetünk kincseit, értékeit.
2020-ban „Madárbarát Óvoda” lettünk. (Ezekről a bal oldali fülek alatt bővebben olvashatnak!)

2014. óta „Bázis Óvoda”-ként is működünk, de már hosszú évek óta biztosítjuk a felsőfokú képzésben részesülő hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatszerzést. Szívesen jönnek hozzánk, hiszen magas színvonalú szakmai segítségnyújtást kapnak.

Óvodánk bemutatkozó kisfilmjét megtalálják videók között.

Bejelentkezés

BóbitaReklám